14 november 2015: Algemene Ledenvergadering

14 november a.s. is het weer zover; dan organiseert Zakenhart Leeuwarden haar Algemene Ledenvergadering. We willen deze gelegenheid aangrijpen om u inhoud en interactie te bieden. Dat doen we met de volgende programma-onderdelen:

Een lezing van Mr Wim Veldjesgraaf van De Haan AGW Advocaten en Notarissen. Hij zal u meenemen in de ingrijpende wetswijzigingen in het arbeidsrecht zoals die op 10 juni jl door de Eerste Kamer zijn aangenomen en in werking treden op 1 januari en 1 juli 2015. Vanuit de praktijk zult u voorzien worden van tips en trucs om op de wijzigingen te kunnen anticiperen.

Meedenken over het versterken van onze Ondernemersvereniging.

Omdat het een ALV betreft zullen uiteraard ook kort een aantal formelere zaken worden besproken.

De Algemene Ledenvergadering zal plaats vinden bij Aegon aan de Lange Marktstraat op 14 november. Vanaf 15.15 uur bent u welkom. De vergadering begint om 15.30 uur.

Wilt u zich van tevoren svp aanmelden via info@zakenhartleeuwarden.nl. Dit kan t/m 10 november.

Agenda:

 1. Opening
 2. Agenda
 3. Notulen jaarvergadering 7 november 2013
 4. Financieel verslag 2013
 5. Verslag Kascommissie
 6. Begroting 2015
 7. Activiteiten vereniging 2013/2014
 8. Activiteiten vereniging 2015
 9. LOF
 10. Samenstelling bestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
 13. Lezing mr W. Veldjesgraaf (De Haan AGW Advocaten en Notarissen over nieuwe ontwikkelingen in het arbeidsrecht)