Gebiedsontwikkelingen

De gemeente Leeuwarden, in de persoon van Bernard Bijma, heeft het bestuur van de OZL bijgepraat over de ontwikkelingen in het gebied Zakenhart Leeuwarden. In verband met de werkgelegenheid is dit een belangrijk gebied voor de gemeente. Reden waarom de gemeente de omgeving nu gaat aanpakken.

De geschetste ontwikkelingen kwamen in hoofdlijnen op het volgende neer:

  • Tesselschadestraat: in april starten de werkzaamheden voor verbetering en verfraaiing van deze straat. Tijdens de werkzaamheden kan het autoverkeer door blijven gaan. Fietsers en voetgangers worden omgeleid. http://www.vrij-baan.nl/projecten/tesselschadestraat
  • de bouw van de parkeergarage aan de Tesselschadestraat wacht nog op de vergunning. Als dat rond komt dan start de bouw na de bouwvak van dit jaar en verwacht men klaar te zijn eind april 2015.
  • WTC gebied: de procedure voor de bouw van een ijsbaan is al ver gevorderd. Bouw op oude Philipslocatie met als streefdatum van gereedheid juni 2015.
  • een vraag die voorligt in de wijk Nieuw Vossepark is of er wel/geen supermarkt kan komen. De nieuwe detailhandelsnota gaat daar uitsluitsel over geven. Die zal in eerste helft 2014 ambtelijk klaar zijn.
  • LPF-locatie: kent nog geen nieuwe ontwikkelingen.
  • Gebied Lange Marktstraat: er zijn initiatiefplannen stationsgebied, waarvan een nadere uitwerking zal gaan volgen.