LOF-gelden

Het bestuur heeft de aanvraag van Tryater voor de IJsvorstin gehonoreerd.