LOF-gelden

Het bestuur heeft de aanvraag van Tryater voor de IJsvorstin gehonoreerd.

Categorie Nieuws & Agenda | Meer lezen

Gebiedsontwikkelingen

De gemeente Leeuwarden, in de persoon van Bernard Bijma, heeft het bestuur van de OZL bijgepraat over de ontwikkelingen in het gebied Zakenhart Leeuwarden. In verband met de werkgelegenheid is dit een belangrijk gebied voor de gemeente. Reden waarom de …

Categorie Nieuws & Agenda | Meer lezen

Veiligheid

Samenwerking tussen de OZL en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing heeft ertoe geleid dat er in en om alle panden aan het Fonteinland/Jacob Catsplein een kosteloze veiligheidsscan heeft plaats gevonden. Brandveiligheid tot inbraakveiligheid is per pand beoordeeld door deskundigen. De betrokken …

Categorie Nieuws & Agenda | Meer lezen

Overlast van ondernemers aan het Fonteinland aangepakt

De overlast van ondernemers aan het Fonteinland wordt door de OZL actief en concreet aangepakt. Samen met de ondernemers, gemeente en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing zijn voor de korte termijn al maatregelen genomen die er tot dusverre toe hebben geleid …

Categorie Nieuws & Agenda | Meer lezen

Bijeenkomst OZL tijdens Ljouwert Culinair

Leden en potentiƫle leden van de OZL waren welkom in de stand van de OZL tijdens Ljouwert Culinair. Waar ze getracteerd werden op vele lekkernijen, spannende hapjes (waaronder sprinkhaan), bijpassende drankjes en onderling contact.

Categorie Nieuws & Agenda | Meer lezen