Nieuwsbrief juni 2014

Toekenen LOF-gelden De Ondernemersvereniging

Zakenhart Leeuwarden (OZL) heeft LOF-geld toegekend aan de Stichting SinterklaasIntocht Leeuwarden en Cityproms.

Geen boom voor het Vossepark

Tijdens de ALV van afgelopen jaar werd door leden het sympathieke idee geopperd om namens de OZL een boom aan te bieden aan het Vossepark. Dit in verband met de enorme stormschade die het park kort daarvoor had getroffen. Helaas lukt het niet om in samenwerking met de gemeente uitvoering aan dit idee te geven.

Activiteiten

De OZL gaat de volgende activiteiten organiseren:

  • Op vrijdag 12 september een Kijkje in de Keuken van Personeelsned. Personeelsned biedt dan een workshop “werkplezier” aan. Na dit bedrijfsbezoek verwachten we de leden uit te kunnen nodigen voor lekkere proeverijen bij Ljouwert Culinair.
  • De Algemene Leden Vergadering wordt georganiseerd bij Aegon op 14 november. AGW advocaten geven daarbij een lezing over de nieuwe flexwet arbeidsrecht.
  • In februari 2015 is er een Kijkje in de Keuken bij Schilderwerken Tiemersma, waarbij Koos Schrage een inleiding zal houden over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de schildersbranche.
  • April 2015 verwachten we een bijeenkomst te organiseren bij NL Innovators.

Kijkje in de Keuken van personeelsned

Werkpleziercoach ziet het als haar taak om de thema’s Werk en Plezier met elkaar te verbinden en onder een breed publiek onder de aandacht te brengen. Daarom komt u ons tegen! We zien er dan ook naar uit om de workshop “Van gestampte naar gekleurde muisjes” te verzorgen. Deze workshop is bedoeld voor zowel werknemer als leidinggevende. Of je nu werkgever bent, leidinggevende of teamleider, dat maakt niet uit! Tijdens deze interactieve workshop gaan we op zoek naar wat het belang is van betrokken en passievolle medewerkers. Vervolgens onderzoeken we welke rol de leidinggevende hierin heeft en welke invloed we zelf hebben om meer bevlogen aan het werk te gaan. Op een inspirerende manier wordt de visie op leidinggeven onder de loep genomen en wordt een bewustwording gecreëerd. Tijdens de workshop zult u erachter komen dat de sleutel tot de ‘verbonden & passievolle’ medewerker vaak ergens anders ligt dan je op voorhand zou denken…

Werkzaamheden Tesselschadestraat

In bijgaande links leest u over de voortgang van de opknapbeurt van de Tesselschadestraat en het uitstel van de bouw van de parkeergarage.