Overlast van ondernemers aan het Fonteinland aangepakt

De overlast van ondernemers aan het Fonteinland wordt door de OZL actief en concreet aangepakt. Samen met de ondernemers, gemeente en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing zijn voor de korte termijn al maatregelen genomen die er tot dusverre toe hebben geleid dat de vernielingen en overlast sterk zijn gereduceerd. Op 1 oktober overleggen partijen hoe het probleem ook voor de lange termijn aangepakt kan worden.