Toekenning geld uit Leeuwarder Ondernemersfonds

Toekenning geld uit Leeuwarder Ondernemersfonds

De OZL heeft besloten om geld uit het Leeuwarder Ondernemersfonds toe te kennen aan:
Fries Straatfestival
Bevrijdingsfestival
Loop Leeuwarden
Serious Request inz. het Glazen Huis
City Jazz
Caliope
Uit Festival