Veiligheid

Samenwerking tussen de OZL en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing heeft ertoe geleid dat er in en om alle panden aan het Fonteinland/Jacob Catsplein een kosteloze veiligheidsscan heeft plaats gevonden. Brandveiligheid tot inbraakveiligheid is per pand beoordeeld door deskundigen. De betrokken onroerend goed-eigenaren en ondernemers krijgen binnenkort een reeks van aanbevelingen voor de hun betreffende situatie.