Verandering bestuur

Per einde 2015 is Siena Binnema, Buro Doorbraak, teruggetreden als bestuurslid van de OZL.