Ondernemersvereniging Zakenhart Leeuwarden (OZL)

De OZL is een vereniging voor ondernemers die gevestigd of zakelijk actief zijn in het gebied Vosseparkwijk-Langemarkstraat in Leeuwarden. De vereniging houdt zich bezig met het behartigen van de belangen van de ondernemers in het gebied. Daarnaast heeft de vereniging tot taak de toekenning van de zgn. LOF-gelden. (criteria LOF aanvraag)

Op deze site bieden wij u informatie over het werkgebied, de vereniging en haar leden. En bovendien is dit de plek om in contact te komen met de vereniging. De vereniging streeft er naar om alle ondernemers lid te maken. Dit is belangrijk om als een volwaardige gesprekspartner op te kunnen treden in overleg met de overheden en collega ondernemersverenigingen.

Graag verwelkomen we nieuwe leden.