Doelen

Onze doelstellingen

Sinds 2012 is de Ondernemersvereniging Zakenhart Leeuwarden (OZL) actief. De OZL behartigt de belangen van de ondernemers in het gebied westelijk van het centrum van Leeuwarden door:

  • Het versterken van het ondernemers klimaat in het gebied door belangen van de ondernemers te bundelen en aan te kaarten bij de ambtenaren van de gemeente en de verantwoordelijke wethouder in het gebied en te overleggen met en overeenstemming te bereiken met de ondernemersverenigingen in de aanliggende gebieden: De Zwette, Binnenstad en MTV/Rengerspark.
  • Samen op te trekken met de andere ondernemersverenigingen in Leeuwarden binnen de Federatie van Ondernemers in Leeuwarden bij zaken die voor de eigen vereniging en de andere verenigingen in de gemeente Leeuwarden van belang zijn.
  • Contacten te onderhouden met het wijkpanel en de buurtvereniging.
  • Ondernemers in het gebied met elkaar in contact te brengen om waar mogelijk elkaar te ondersteunen waar het gaat om het generen van omzet, het tot stand brengen van samenwerkingen, het afstemmen van onderlinge (tegengestelde) belangen.
  • Het verzamelen en ontsluiten van kennis en informatie, algemeen en specifiek, die van belang is voor de ondernemers in het gebied.
  • Een bijdrage te leveren aan een positieve en plezierige sfeer tussen de ondernemers in het gebied.
  • Besluiten over de verdeling van de LOF gelden beschikbaar voor het werkgebied.

Kunnen wij u ergens over adviseren? Of heeft u een vraag?

Stuur ons geheel vrijblijvend een bericht. Dan gaan we samen kijken naar een passende oplossing.

Albert van der Zee (voorzitter)
AZ High Performance
06 - 108 344 62

Jurgen Makelaar (Penningmeester)
Bentacera
06 - 128 363 43 

Rogier Mink
Coolminds
06 - 128 363 43