Nieuws

Bestuurswijzigingen

Tijdens de Algemene vergadering op 26 Januari 2023 heeft de vereniging afscheid genomen van de drie zittende bestuursleden. Sibylla Bantema, Ruud Glas en Koos Schrage hebben vanaf de start van de vereniging in 2012 deel uit gemaakt van het bestuur. We zijn zeer erkentelijk voor de inspanning die ze voor de vereniging hebben verricht.

De algemene vergadering heeft Albert van der Zee, Jurgen Makelaar en Rogier Mink benoemd als lid van het bestuur. Albert van der Zee wordt voorzitter, Jurgen Makelaar wordt penningmeester in het nieuwe bestuur. Rogier gaat zich bezig houden met de werving van nieuwe leden.